Elke functie stelt zowel mentale als fysieke eisen aan mensen. Het is belangrijk om regelmatig te onderzoeken of uw werknemers in staat zijn te voldoen aan de (zware) eisen die het werk hen stelt, zodat ze zichzelf én anderen niet in gevaar brengen. Voor bepaalde beroepen zijn medische keuringen zelfs verplicht.

Bij ViaZuidWest kunt u terecht voor beroepskeuringen, Preventief Medische Onderzoeken (PMO) en aanstellingskeuringen. Dit kan zowel bij u op de bedrijfslocatie als op onze locatie in Vlissingen.

Bij een beroepskeuring kunt u denken aan een; bodemsaneringskeuring, een ademluchtkeuring of bijvoorbeeld een hoogte keuring.

Een PMO bestaat uit onderzoek van de gezondheid, en activiteiten om de gezondheid van werknemers te beschermen en verbeteren als daar een reden voor bestaat.

Een aanstellingskeuring mag alleen als de uitoefening van de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid en veiligheid van de kandidaat of anderen. En dan alleen als de werkgever die risico’s niet met gangbare maatregelen kan beperken. De regels zijn zo streng omdat een keuring niet misbruikt mag worden om sollicitanten op oneigenlijke gronden uit te sluiten. Bijvoorbeeld door te selecteren op het risico voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de toekomst. Ook is het heel belangrijk om de privacy van sollicitanten te beschermen.