Elke functie stelt zowel mentale als fysieke eisen aan mensen. Het is belangrijk om regelmatig te onderzoeken of uw werknemers in staat zijn te voldoen aan de (zware) eisen die het werk hen stelt, zodat ze zichzelf én anderen niet in gevaar brengen.

Bij ViaZuidWest kunt u terecht voor diverse keuringen: beroepskeuringen, Preventief Medische Onderzoeken (PMO) en aanstellingskeuringen. Deze kunnen zowel bij u op de bedrijfslocatie als op onze locatie in Vlissingen worden uitgevoerd.

Voor bepaalde beroepen is een medische gezondheidsverklaring nodig voorafgaand aan het uitvoeren van specifieke werkzaamheden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een bodemsaneringskeuring wanneer er met verontreinigde grond wordt gewerkt of een ademluchtkeuring wanneer een gelaatsmasker gedragen dient te worden tijdens werkzaamheden.

Een PMO bestaat uit een preventief onderzoek van de gezondheid en activiteiten om de gezondheid van werknemers te beschermen en verbeteren als daar een reden voor bestaat.

Een aanstellingskeuring mag alleen als de uitoefening van de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid en veiligheid van de kandidaat of anderen. En dan alleen als de werkgever die risico’s niet met gangbare maatregelen kan beperken. De regels zijn zo streng omdat een keuring niet misbruikt mag worden om sollicitanten op oneigenlijke gronden uit te sluiten. Bijvoorbeeld door te selecteren op het risico voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de toekomst. Ook is het heel belangrijk om de privacy van sollicitanten te beschermen.