Wanneer u personeel in dienst neemt komen er allerlei verplichtingen op u af. Welke verplichtingen zijn er?

In Nederland is de werknemer beschermt tegen ontslag bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast vind de wetgever van groot belang dat een werknemer in Nederland gezond en veilig kan werken. Beiden zijn ondergebracht in diverse wetten. In volgende pagina’s informeren wij u over deze wetten.