Het All Inn pakket is ons meest uitgebreide pakket. Bij het All Inn pakket zijn alle kosten behorende bij de eerstelijns verzuimopvolging alsmede de inzet van de bedrijfsarts consulten inbegrepen. Overige kosten worden separaat in rekening gebracht, denk aan bijvoorbeeld het inzetten van een werkplekonderzoek, de toegang tot het open spreekuur bij de bedrijfsarts of de inzet van de vertrouwenspersoon.

Het tarief van het All Inn pakket bedraagt € 112,50 exclusief btw per medewerker per jaar.