ViaZuidWest is een ISO gecertificeerde arbodienst. In Nederland zijn werkgevers volgens de Arbowet verplicht om óf een gecertificeerde arbodienst te contracteren, of specifieke afspraken te maken met arbodeskundigen.

Waarom een gecertificeerde arbodienst?

Wanneer u als werkgever minder dan 50 werknemers in dienst heeft, valt u voor de verzuimbegeleiding onder de vangnetregeling. Deze regeling schrijft voor dat u zich verplicht aansluit bij een gecertificeerde arbodienst. Heeft u meer dan 50 werknemers en heeft u een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging? Dan kunt u zich, indien wenselijk, direct aansluiten bij een bedrijfsarts, de zogenaamde maatwerkregeling.

Wat houdt de certificering in?

Het nieuwe certificatieschema arbodiensten eist dat het managementsysteem van de arbodienst voldoet aan ISO 9001. Daarnaast bevat het aanvullende eisen uit de Arbowet en wetgeving over gegevensbeveiliging en privacybescherming. Ook wordt beschreven hoe certificerende instellingen moeten handelen bij het toetsen van arbodiensten en welke sancties worden toegepast als een arbodienst niet aan de eisen voldoet.

Het certificaat arbodiensten zorgt er voor dat klanten en cliënten van een gecertificeerde arbodienst erop kunnen vertrouwen dat het managementsysteem  van de arbodienst goed functioneert zodat de dienstverlening aan wettelijke eisen voldoet.

Onze certificaten zijn te bekijken via deze link.