De Wet verbetering poortwachter (WvP) is in 2002 ingevoerd. De overheid heeft de Wet verbetering poortwachter ingevoerd met als doel het terugdringen van het grote aantal WAO’ers en de instroom hiervan.