Het tarief voor het verrichtingenpakket bedraagt € 24,90 exclusief btw per medewerker per jaar.

Het verrichtingenpakket is het instappakket van ViaZuidWest. Behoudens het vaste tarief per medewerker per jaar, worden de verrichtingen voortkomend uit de verzuimbegeleiding en inzet bedrijfsarts en/of derden, maandelijks achteraf gefactureerd.