Het tarief voor het All Inn pakket bedraagt € 136,50* exclusief btw per medewerker per jaar.

Het All Inn pakket is het uitgebreide pakket van ViaZuidWest. Alle werkzaamheden voortkomende uit de eerstelijns verzuimbegeleiding (spoor 1) zijn inbegrepen. Tweedelijns verzuimbegeleiding (spoor 2) is van toepassing wanneer duidelijk is dat een werknemer niet kan re-integreren in zijn eigen functie (spoor 1).

*ter beoordeling ViaZuidWest bij > 25 medewerker in dienst.