Wet Verbetering Poortwachter? Probleemanalyse? Plan van Aanpak? Voor ViaZuidWest zijn dit gangbare begrippen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor u niet zo is. Wij bieden een verzuimtraining aan voor u als werkgever.

Waarom een verzuimtraining?

Leidinggevenden zijn meestal ‘eerste in lijn’ als het gaat om herkenning en bijsturing van (dreigend) verzuim. Vaak zonder daarvan genoeg kennis te hebben. Wanneer zij niet over de juiste tools beschikken, kunnen zij niet snel en effectief ingrijpen bij de eerste signalen. Zowel het gedrag van de zieke werknemer als van de leidinggevende spelen mee bij verzuim. In veel gevallen kan een ziektetraject voorkomen worden door tijdig de juiste signalen op te vangen. Leidinggevend personeel speelt een cruciale rol in de eerste signalering, de gespreksvoering en de re-integratie. In de verzuimtraining, die samen met u afgestemd wordt op uw organisatie, wordt thematiek aangevuld met theorie en herkenbare praktijksituaties.

Wat houdt de verzuimtraining in?

In een tijdsbestek van twee tot drie uur komt de casemanager bij u toelichting geven op verzuimbegeleiding. Het poortwachterproces wordt u uitgelegd en er wordt duidelijk aangeven wie wat doet waar en wanneer. Ook wordt duidelijk in beeld gebracht wat de kosten zijn van verzuim en wat de gevolgen zijn er stappen worden overgeslagen in het re-integratie proces. Deze gevolgen hebben ook betrekking op het financiële plaatje, een verzuimende werknemer kost geld. u blijft bovendien 12 jaar verantwoordelijk voor diens re-integratie en de financiële afhandeling. Na de verzuimtraining is dit allemaal duidelijk en kunt u uw kansen pakken om verzuim vanuit werkgever te beïnvloeden.

Wat kost een verzuimtraining?

Neemt u contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.