Elke werknemer in Nederland is verplicht verzekerd voor de WIA: de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA Wet bestaat onder andere uit de WGA: de Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en uit de Ziektewet (ZW). Als werkgever betaalt u hiervoor een (verplichte) premie aan de Belastingdienst. U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Het eigen risico dragerschap kan verzekerd worden, afhankelijk van de grootte van uw organisatie kan dit voor de WGA en de ZW of voor beiden.

Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA en/of Ziektewet worden? Dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor uw rekening. Het gaat dan om werknemers die ziek worden nadat u eigenrisicodrager bent geworden. Eigen risico dragen betekent dat u minder aan arbeidsongeschiktheidspremies betaalt. Maar u heeft ook verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Wat is WGA?

De Wet WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De regeling is bedoeld voor mensen die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn, maar met het vooruitzicht dat zij weer beter worden. De duur van de uitkering is minimaal drie en maximaal 38 maanden. Er is recht op een WGA- uitkering als een werknemer tussen de de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt is of volledig arbeidsongeschikt, tussen de 80 en 100%.

Wat is Ziektewet?

Als uw werknemer ziek wordt, betaalt u meestal zijn loon door. Maar als uw werknemer bijvoorbeeld ziek wordt en niet (meer) in dienst is, kunt u een Ziektewet-uitkering voor hem aanvragen. UWV begeleidt hem dan bij zijn re-integratie. Soms kunt u ook voor uw zieke werknemer met een dienstverband een Ziektewet-uitkering aanvragen. U bent dan als werkgever wel verantwoordelijk voor zijn re-integratie.

Eigen risico dragen: verantwoordelijkheden

Bent of wordt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan bent u verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkering en de re-integratie van de ziek uit dienst gegane werknemers voor de eerste twee jaren verzuim.

Bent of wordt u eigenrisicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, dan bent u nadat UWV een WGA-uitkering aan uw (ex-)werknemer heeft toegekend tot nog tien jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering en de re-integratie van uw (ex-) werknemers. Een WGA-uitkering wordt toegekend nadat uw (ex-)werknemer al twee jaren verzuim doorlopen heeft.

Waarom verzekeren?

Wanneer u een WGA en/of ZW verzekering afsluit, dan verzorgt de verzekeraar de uitbetalingen van de uitkeringen en regelt de verzuimbegeleiding rondom uw (ex-) werknemers.

Meer weten?

Ook op dit vlak werkt ViaZuidWest nauw samen met verzekeringsmaatschappijen, wilt u eens onderzoeken of het voor u interessant is om eigen risico drager te worden? Neemt u dan contact met ons op.