In de Wet verbetering poortwachter staan regels waaraan werkgevers en medewerkers bij langdurig verzuim, zich tijdens de eerste twee ziektejaren moeten houden. Wordt een medewerker langdurig ziek, dan werkt u er samen aan om hem of haar weer fit aan het werk te krijgen in een passende functie. Dit re-integratietraject begint met spoor 1 (eerste spoor). Afhankelijk van de situatie kan spoor 2 (tweede spoor) worden ingezet. Deze re-integratietrajecten worden door de re-integratie coach van ViaZuidWest begeleidt.

Wat is re- integratie spoor 1?

Het eerste spoor heeft als doel: zorgen dat uw medewerker weer gezond aan de slag gaat in uw bedrijf. In het eerste spoor onderzoekt een arbeidsdeskundige wat de functiemogelijkheden zijn voor de zieke medewerker. De bedrijfsarts heeft hier samen met uw medewerker een lijst voor gemaakt. Er wordt gekeken of het mogelijk is om het eigen werk weer op te pakken of aan de slag te gaan binnen uw bedrijf in een andere functie. In dit geval spreken we van het eerste spoor.

Wat is re- integratie spoor 2?

Het tweede spoor wordt ingezet als terugkeer naar het eigen bedrijf niet meer mogelijk is. Uw medewerker kan in dit geval niet meer terugkeren naar het eigen werk, maar ook niet naar een andere functie binnen uw bedrijf. Uw medewerker kan mogelijk wel ander werk doen bij een ander bedrijf, of zelfs buiten de sector.

Wat zijn de kosten van een re-integratie traject?

Dit is van meerdere factoren afhankelijk. Wanneer u meer informatie wenst, dan kunt u contact met ons op nemen om de mogelijkheden te bespreken.