Bij ViaZuidWest werken ervaren professionele casemanagers die het verzuim- en re-integratie proces van een verzuimende werknemer begeleiden.

Casemanager bij ViaZuidWest

Wanneer werkzaamheden niet of niet meer optimaal kunnen worden uitgevoerd door een tijdelijke of blijvende beperking, is dit voor werknemer en werkgever erg vervelend. Daarnaast kunnen er nog tal van zaken spelen waardoor de arbeidsrelatie onder spanning komt te staan, werkgever en werknemer begrijpen elkaar niet of hebben een hele andere kijk op de situatie.

Aan de hand van jarenlange ervaring is ons team als casemanagers voor u de visuele weegschaal. Wij bemiddelen en ondersteunen tussen werknemer en werkgever, daar waar nodig. De balans behouden of herstellen en het optimale resultaat te halen uit de meest vervelende of complexe situaties. Hierin zoeken wij naar oplossingen of bewandelen wij wegen waar u als werknemer en werkgever zelf eerder waarschijnlijk niet snel aan denkt of eerder niet mee te maken hebt gehad.

Deskundig en bruikbaar advies is waar wij iedere dag naar streven om samen met een professioneel team die lastige situaties niet uit de weg gaan. U ontzorgen en grip geven op verzuim is ons gezamenlijk doel.

Wat is een casemanager?

De casemanager verzuim is de regisseur van alle processen rondom (ziekte) verzuim. Hij of zij stelt de juiste vragen en schakelt de juiste disciplines en partijen in, met als doel de werknemer zo snel en goed mogelijk te re-integreren in passende arbeid. De casemanager werkt hierbij binnen de wettelijke kaders (Wet verbetering Poortwachter en de privacy regels) en stelt dus geen medische vragen: dat is namelijk het domein van de arts. Tenzij de casemanager werkt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Bij taakdelegatie neemt de casemanager een aantal vastomlijnde taken van de bedrijfsarts over, zoals het opvragen van relevante (medische) gegevens en het inschakelen van andere professionals in het re-integratietraject. Dit altijd onder toezicht (supervisie) van de bedrijfsarts die eindverantwoordelijke is.

Wanneer wordt een casemanager ingezet?

Vaak wordt de leidinggevende benoemd als casemanager om de verzuimsituatie te begeleiden en de gesprekken met de zieke medewerker te voeren. Hij wordt dan feitelijk de verzuimbegeleider. Gelukkig hebben de meeste leidinggevenden niet zo vaak met lang verzuim te maken. Maar, dit betekent vaak ook dat zij niet de juiste kennis in huis hebben om een complexe verzuimsituatie te begeleiden, alle externe partijen aan de sturen en een UWV-proof dossier op te bouwen op basis van alle juridische regels en procedures.

Daarom is het aan te raden om de verzuimbegeleiding bij een externe casemanager onder te brengen. Deze heeft dagelijks met verzuim te maken en kent alle regels, wetten en procedures. Bij middelgrote en grote werkgevers is er vaak een casemanager in dienst. Bij kleinere werkgevers wordt het veelal ondergebracht bij een arbodienst zoals ViaZuidWest.

De casemanagers van ViaZuidWest verzorgen de verzuimbegeleiding door middel van persoonlijke aandacht, korte lijnen en een pro- actieve werkwijze.