ViaZuidWest werkt met zelfstandig werkende bedrijfsartsen, welke allen BIG zijn geregistreerd. Met de bedrijfsartsen hebben wij tijdsblokken afgesproken zodat we altijd direct kunnen inplannen. Wij hebben de beschikking over meerdere spreekuurlocaties, zowel regionaal als landelijk. In Zeeland zijn dit; Goes, Vlissingen, Zierikzee en Terneuzen. Landelijk zijn dit locaties in de grotere steden.

 

De bedrijfsartsen zijn gespecialiseerd in bedrijfsgeneeskunde. Zij zijn daarnaast ruim ervaren, onafhankelijk en werken volgens de geldende richtlijnen. Naast de inzet van de bedrijfsarts voor de medische begeleiding tijdens een ziektedossier, kan de bedrijfsarts ook preventief worden ingezet. Het preventief spreekuur is bedoeld om werknemers, ook als zij niet ziek gemeld zijn, de mogelijkheid te bieden de bedrijfsarts te consulteren bij gezondheidskundige vragen in relatie tot werk. Dit draagt bij aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Tenslotte, kunnen de bedrijfsartsen worden ingezet voor een second opinion. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Wat doet een bedrijfsarts?

Werkgevers zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht zich in de ziekteverzuimbegeleiding bij te laten staan door een (arbodienst met) bedrijfsarts.

Een bedrijfsarts geeft advies over de vraag of uw zieke werknemer wel of niet in staat is om te werken en in welke mate uw werknemer arbeids(on)geschiktheid is.

Wat is een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Een bedrijfsarts staat ingeschreven in het BIG-register. Deze registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheden en deskundigheid van de bedrijfsarts.

Een bedrijfsarts heeft een onafhankelijke rol en redeneert vanuit het welzijn van de werknemer. De bedrijfsarts adviseert de werkgever en begeleidt de werknemer bij alle vraagstukken die het welzijn in relatie tot zijn werk kunnen beïnvloeden.

Binnen ViaZuidWest wordt de dagelijkse uitvoering van de verzuimbegeleiding verzorgd door de casemanagers welke de spreekuren inplannen bij de bedrijfsarts en bewaken de overige uitvoering van de taken van de bedrijfsarts binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast wordt er gewerkt volgens de verlengde arm constructie, waarbij de casemanager bepaalde taken van de bedrijfsarts mag uitvoeren, zoals het opvragen van medische informatie. Wij werken uitsluitend met bedrijfsartsen, niet met arbo artsen. Een arbo arts heeft geen medische specialisatie tot bedrijfsarts.

Wat zijn de taken van een bedrijfsarts?

Als u werknemers in dienst heeft, moeten zij altijd toegang tot een bedrijfsarts hebben. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet). De bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Het is een wettelijk beschermde beroepstitel. De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Maar wat doet bedrijfsarts in de praktijk? Wij zetten vier taken op een rij:

  1. Preventie: verzuim voorkomen

De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Belangrijk, want voorkomen is beter dan genezen. De bedrijfsarts adviseert werkgevers bijvoorbeeld over beschermende maatregelen, zodat ziekte door werk voorkomen kan worden. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven en maatregelen voorstellen die preventief kunnen werken. Verder is de bedrijfsarts beschikbaar voor overleg met de preventiemedewerker en de Ondernemingsraad.

  1. Adviseren bij ziekteverzuimbegeleiding

De meeste werkgevers kennen de bedrijfsarts van zijn taken bij verzuim. Zo wordt hij ingeschakeld bij verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat hij betrokken is bij het opstellen van een probleemanalyse en advies, periodieke evaluaties met de werknemer tijdens verzuim en het opstellen van de medische informatie voor het re-integratieverslag van de WIA-Aanvraag. Bij een aantal wettelijk verplichte stappen binnen de Wet Verbetering Poortwachter is de bedrijfsarts betrokken. Dit zijn onder meer: het actueel oordeel, de eerstejaarsevaluatie

  1. Aanstellingskeuringen en Preventief medisch onderzoek (PMO)

Iedere werkgever is verplicht zijn werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, ook bekend als het Preventief medisch onderzoek (PMO), aan te bieden. Bepaalde branches, zoals de bouw, offshore en VCA-bedrijven, moeten altijd een PMO aanbieden mét fysiek onderzoek. Die keuringen zijn verplicht. De bedrijfsarts voert deze medische onderzoeken uit.

  1. Signalering beroepsziekten 

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten werkt aan het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van arbeidsgebonden aandoeningen. Daarvoor heeft het NCvB een goed overzicht nodig. Bedrijfsartsen zijn daarom wettelijk verplicht beroepsziekten te melden bij het NCvB.

Beroepsgeheim van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de gezondheid van werkenden. Hij is er voor de werknemer en de werkgever. Ook is hij gebonden aan het medisch beroepsgeheim en privacyregelgeving en mag slechts beperkte informatie delen over een zieke werknemer. De volgende informatie mag de bedrijfsarts in het kader van verzuimbegeleiding aan de werkgever melden:  de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer en de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is, de verwachte duur van het verzuim en eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

Wat zijn de kosten van de bedrijfsarts?

De kosten van de bedrijfsarts zijn bij VIaZuidWest opgenomen in een vaste prijslijst. Gelijk uw basiscontract arbodienstverlening regelen of benieuwd welke pakketten ViaZuidWest te bieden heeft? Neemt u dan contact met ons op of bekijk de pagina Pakketten.